Archive for the ‘Slapshock’ Category

Misterio by Slapshock [request by akuji]

September 8, 2008

Misterio

by Slapshock

Tumatawag, Naghihintay!)
Sa tuwing pag-gising mo…
(Lumilingon Papalayo!)
Sa tuwing pag-titig mo…

Calling, Waiting!

Everytime you wake up

I’m glancing farther every time

With your every stare

Nagtataka kung bakit ka pa nag-iisa
bawat lungkot bumabalot ang iyong tuwa

I wonder why you’re still alone

Why sadness blankets your happiness

napapawi ang lumbay…
Dahil sayo…Dahil sayo…(Dahil sayo!)
lumiliwanag ang buhay…
Dahil sayo…Dahil sayo…(Dahil sayo!)

The sadness fades

Because of you… Because of you (because of you!)

Life illuminates

Because of you… Because of you (because of you)

(Sumisigaw bawat araw!)
ng makikita ka…
(Natatanaw ko ang mundo!)
sa iyong mga mata…

 (Shouting each day!)

Whenever I see you…

(The world comes into sight)

Inside your very eyes…

Nagtataka kung bakit ka ba nag-iisa
bawat lungkot bumabalot ang iyong tuwa

Wondering why, you are alone

Why sadness blankets your happiness

napapawi ang lumbay…
Dahil sayo…Dahil sayo…(Dahil sayo!)
lumiliwanag ang buhay…
Dahil sayo…Dahil sayo…(Dahil sayo!)

The sadness fades

Because of you… Because of you (because of you!)

Life illuminates

Because of you… Because of you (because of you!)

Ito na nga ba ang misterio
na bumabalot sayo,
na ka tago sayo,
lumalapit sayo…
(Ako’y bumabalot sayo, na ka tago sayo, lumalapit sayo…)

Is this the mystery

That’s wrapped all over you

It’s hidden from you

It’s coming closer to you

(I’m wrapped all over, hidden from view, coming closer to you.

Advertisements